Slovenské hrady

Slovenské hrady
facebook
Facebook skupina Slovenské hrady


Najnovšie pridané alebo zmenené články

Strážna veža Vigľaš - 12.11.2016 - Základy strážnej veže cca 150 metrov juhozápadne od Vígľašského zámku.
Kaštieľ v Dolnej Krupej - 02.10.2016 - Klasicistický kaštieľ v obci, postavený na mieste staršieho kaštieľa.
Kaštiele v Demjate - 12.08.2016 - Dva kaštiele v obci.
Kaštieľ v Červenici pri Sabinove - 09.08.2016 - Renesančný kaštieľ
Kúrie v Hlohovci - 06.07.2016 - Viacero kúrií priamo v meste Hlohovec
Legenda o hrade Figa - 11.03.2015
Hrad pri obci Figa - 11.03.2015 - Hradný vrch juhovýchodne od intravilánu obce Figa.

Posledné komentáre

Kaštieľ v Žuhračke - Za povšimnutie stojí v lesoch ukrytý poľovnícky kaštieľ, ktorý dal postaviť v...
Hrádok Žibritov - V strede obce dominuje malá bašta (zvonička) postavená v roku 1586, ktorá je...
Hrádok Zemplínska Teplica - Zvyšky hrádku Purustyan z obdobia stredoveku na vrchu Varheď.
Kaštieľ v Zemplínskej Teplici - Kaštieľ z prvej polovice 18. storočia, upravený v druhej polovici 19. storočia
Kaštieľ v Zborove - Rákocziovci v druhej polovici 17. storočia sa presťahovali do kaštieľa v Zborove
Kaštieľ v Žbinciach - V roku 1455 si postavili kaštieľ, ktorý im mal byť spoľahlivým útočišťom proti...
Kaštieľ v Žbinciach - Hospodárske budovy bývalého kaštieľa klasicistické asi z roku 1800.
Kaštieľ v Zámutove - Lesy v chotári boli chýrne bohatstvom lovnej zveri. Táto skutočnosť zrejme...
Poľovnícky kaštieľ vo Vyšných Hágoch - V roku 1897 sa majiteľom Vyšných Hágov a okolitých lesov stal pruský knieža...
Kaštieľ vo Výčapoch-Opatovciach - Oproti kostola stojí barokový kaštieľ, ktorý dal v polovici 18. storočia...
Kaštiele a kúria vo Vrábľoch - Budova fary bývalý kaštieľ postavený v roku 1765 zemepánom Mikulášom Vašom. V...
Kaštieľ vo Vinici - - Kaštieľ neskorobarokový z roku 1780, klasicisticky upravený - Kaštieľ...
Kaštieľ vo Vinároch - Kaštieľ vo Vinároch klasicistický z 1. polovice 19. storočia
Kaštieľ vo Veselej - - Kaštieľ barokový z r. 1757, zväčšený v r. 1901
Hrádok Veratín - Zaniknutý drevený hrad, v ktorom sídlili Bogomírovci nad obcou na úpätí...
Kaštieľ vo Veľkom Šariši - Zrúcaniny kaštieľa Rákocziovcov, kedysi štvorvežová neskororenesančná budova...
Kaštieľ vo Veľkom Krtíši - Z pôvodnej, historickej časti Veľkého Krtíša sa zachovali len objekty kaštieľov...
Kaštieľ vo Veľkom Grobe - V obci sa tiež nachádza neskororenesančný kaštieľ – v súčasnosti dom...
Kaštieľ a kúria vo Veľkých Úľanoch - Budova z prelomu 17.-18. storočia bol letným sídlom Pállfyovcov, dnes slúži ako...
Kaštieľ vo Veľkých Trakanoch - Kaštieľ klasicistický z konca 18. storočia
Modré inzeráty - inzercia bazár